Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης στη Σχολική Τάξη

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αισθητική Αναβάθμιση στη Σχολική τάξη» του 2ου Γυμνάσιου Θήβας, συμμετείχαν οι μαθητές και των 9 τμημάτων του Σχολείου μας. Τα παιδιά κλήθηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να κάνουν εύστοχες αισθητικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της εικόνας Read more