Αποτελέσματα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού π.6/26-02-2014

Για την μετακίνηση των μαθητών στην Ακρόπολη, ο Δ/ντής του σχολείου αφού έλαβε προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία (σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2769 άρ. 13 ), από TSOTRAS TRAVEL (230?), O ΚΥΖΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.(250?) και ΜΕΪΔΑΝΗΣ TRAVEL (270?), επιλέγει ως συμφερότερη τιμή Read more

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης

Στην προσπάθεια επαφής των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό, το σχολείο μας διοργανώνει στις 20 Μαρτίου 2014 εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης (Ιερός Βράχος Ακρόπολης, Θέατρο Διονύσου, περιήγηση στην αρχαία Αγορά).