Σύνδεσμοι E-class και Ψηφιακών τμημάτων 2ου Γυμνασίου Θήβας

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι θα χρησιμοποιούν:

  1. τον σύνδεσμο  https://eclass.sch.gr/modules/auth/courses.php  και   θα επιλέγουν εγγραφή στα ψηφιακά τμήματα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις τους και έχουν δημιουργήσει ψηφιακά τμήματα στην πλατφόρμα   e -class.
  2. Τους παρακάτω συνδέσμους για τους εκπαιδευτικούς που δημιούργησαν τμήματα στην πλατφόρμα e-me ακολουθώντας τον  σύνδεσμο :    ΨΗΦΙAΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2OY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ                                                                                                                                                                                       H  Διευθύντρια

Στέλλα Μπαλαντέ