Παροχή προσωπικών λογαριασμών σε μαθητές/τριες από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο