Γνωστοποίηση ΦΕΚ/για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων

Αναρτάται το ΦΕΚ/Αριθμ. 14109/ΓΔ4 που αφορά τη σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση . Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αίτηση με Read more