Γνωστοποίηση ΦΕΚ/για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων

Αναρτάται το ΦΕΚ/Αριθμ. 14109/ΓΔ4 που αφορά τη σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση .

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αίτηση με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ δικαιολογητικά κατά περίπτωση στη Δ/νση του σχολείου μας έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ.

https://drive.google.com/file/d/1ZCNuSPi9grEiE88rxNqqlXCBbnJP44nr/view?usp=sharing