Πείραμα του Ερατοσθένη 2019

ΕΠΑΙΝΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ο Ερατοσθένης έζησε τον 3ο  π.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την εποχή της

 

Μακεδονικής δυναστείας των Πτολεµαίων, που είναι γνωστή ως Ελληνιστική Εποχή.

 

∆ιατέλεσε διευθυντής της φηµισµένης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και άφησε πλούσιο

 

έργο στα µαθηµατικά, την αστρονοµία, τη γεωγραφία και τη φιλοσοφία2,4.

 

Ο Ερατοσθένης οργάνωσε και πραγµατοποίησε ένα από τα πιο διάσηµα, αλλά και ένα

 

από τα πιο σηµαντικά πειράµατα στην ιστορία των θετικών επιστηµών, τη µέτρηση της

 

περιφέρειας της γης µε έναν ιδιαίτερα ιδιοφυή τρόπο και µε αξιοζήλευτη για την εποχή του

 

ακρίβεια.

 

Ο Ερατοσθένης διάβασε σε έναν αρχαίο πάπυρο, στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, για

 

ένα πηγάδι κοντά στη Συήνη, στο οποίο το µεσηµέρι της 21ης Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο, οι ακτίνες του Ήλιου έπεφταν κάθετα στη γη και φώτιζαν τον πάτο του, χωρίς να αφήνουν

 

καµία σκιά. Την ίδια στιγµή στην Αλεξάνδρεια, που βρίσκεται στον ίδιο µεσηµβρινό µε τη

 

Συήνη, οι ακτίνες του ηλίου µε την κατακόρυφο του τόπου σχηµατίζουν γωνία 7ο περίπου,όπως φαίνεται στο σχήµα  1 Σχήμα 1 .Eratosthenes_measurement

Έτσι µπόρεσε να υπολογίσει την περιφέρεια της γης µε έναν κοµψό τρόπο που προκαλεί

το θαυµασµό της επιστηµονικής κοινότητας ακόµη και σήµερα.

Το πείραμα έγινε στις 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:40 μμ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συμμετείχαν 54 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Γυμνασίου . Το συντονισμό είχαν οι εκπαιδευτικοί:  Μπαλαντέ Στέλλα , Διευθύντρια ,Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα, Λούκου Βασιλική και Παπαδοπούλου Φωτεινή . και του χρόνου.

dav