ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θέμα :  «Αξιολόγηση   προσφορών για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής στο Ναύπλιο»

 

Σήμερα 29-03-2016,  ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Θήβας η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών  για την ανάθεση   της Διεξαγωγής Οργανωμένης Ημερήσιας Εκδρομής με παρόντες τους:

  1. 1.       Κούτσικο Λάμπρο, Δ/ντή  του 2ου Γυμνασίου Θήβας, Πρόεδρο
  2. 2.       Νεοφωτίστου Χρυσούλα, υποδιευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Θήβας, μέλος
  3. 3.       Κυπραίου Σταυρούλα, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων, μέλος
  4. 4.       Παγώνα Ξένια, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, μέλος
  5. 5.       Πέττα Ανδρέα, εκπρόσωπο των μαθητών κοινοτήτων, μέλος

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

  • κρίνοντας  καθ? όλα νόμιμη τη διαδικασία  προκήρυξης της εκδρομής  και σύμφωνη με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011  που αφορά τις εκδρομές ? μετακινήσεις των μαθητών .
    1. αφού παρέλαβε  3  κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία

Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL

Β. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL

Γ. ΝΙΚΑΣ TRAVEL

 

  • Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 3 Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών Απέρριψε τις προσφορές των:1) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL και 2) ΝΙΚΑΣ TRAVEL καθώς  δεν ήταν συμφέρουσες (600 ευρώ ανά λεωφορείο με  Φ.Π.Α)

 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ομόφωνα (5 ψήφοι υπέρ) να αναθέσει την Διεξαγωγή Οργανωμένης Ημερήσιας Εκδρομής του σχολείου στο τουριστικό ? ταξιδιωτικό γραφείο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL καθώς η προσφορά του ήταν η πλέον συμφέρουσα με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 ?) ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).