Ανακοίνωση Ανάθεσης Διδακτικής Επίσκεψης 2ου Γυμνασίου Θήβας

Στα πλαίσια πραγματοποίησης διδακτικής επίσκεψης του σχολείου μας στο Λαογραφικό Μουσείο της Αράχωβας στις 12 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ο Διευθυντής του σχολείου με τα μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών  αφού παρέλαβαν τρεις κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία A. ORION TRAVEL, Β. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL και Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL αποφάσισαν να αναθέσουν τη διεξαγωγή της οργανωμένης διδακτικής επίσκεψης στο τουριστικό- ταξιδιωτικό γραφείο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250?) ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κρίνοντάς την ως την πιο συμφέρουσα.