Ανακοίνωση Ανάθεσης Ημερήσιας Εκδρομής 2ου Γυμνασίου Θήβας

Στα πλαίσια πραγματοποίησης ημερήσιας εκδρομής του σχολείου μας στο Βόλο στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, ο Διευθυντής του σχολείου με τα μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών  αφού παρέλαβαν δύο κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία:  Α)TSOTRAS TRAVEL, και Β)ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL αποφάσισαν να αναθέσουν τη διεξαγωγή της οργανωμένης ημερήσιας εκδρομής και στα δύο τουριστικά – ταξιδιωτικά γραφεία, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600?) ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθότι οι προσφορές τους ήταν ισόποσες