Δυνατότητα και προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών (σχ. έτος 2022-2023)

Δυνατότητα και προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών (σχ. έτος 2022-2023)