Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων διαδραστικών πινάκων στην εκπαιδευτική διαδικασία από την καθηγήτρια μας της Πληροφορικής κ Γουλίτσα Εύη την οποία και ευχαριστούμε θερμά!