ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θέμα :  «Αξιολόγηση   προσφορών για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής στο Ναύπλιο»   Σήμερα 29-03-2016,  ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Θήβας η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών  για την ανάθεση   της Διεξαγωγής Read more