ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2oυ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΑΣΗΜΙΝΑ

6979823541

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6946085473

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΩΝΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

6988033912

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΟΥΦΛΕΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

6972923295

ΜΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6945552824

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

2262027715

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6985710425