Ανοιχτό σχολείο OSOS

Το 2ο Γυμνάσιο Θήβας υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατικότητα και την αγαστή συνεργασία των μελών του και είναι μέλος στο δίκτυο OSOS (Open schools for open societies) από τον Μάιο του 2019.
Το 2ο Γυμνάσιο από τον Ιανουάριο του 2020 είναι ένα Advanced Open School. Ως ανοικτό σχολείο χαρακτηρίζεται από διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, ενισχύοντας ένα κλίμα συνεργασίας, ίσης παροχής υπηρεσιών (ολόπλευρη μάθηση), με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη των δεξιοτήτων όλων των μελών του. Στο δίκτυο OSOS συμμετέχουν 1150 σχολεία από όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ, 240 ελληνικά σχολεία και 2140 εκπαιδευτικοί ενώ έχουν εκπονηθεί 975 διαθεματικές εργασίες σε 70 θεματικούς άξονες.
Επιπλέον, το σχολείο μας χρησιμοποιεί διασχολικά δίκτυα και πλατφόρμες σε όλες τις τάξεις, τόσο στη διδασκαλία των θετικών όσο και των θεωρητικών επιστημών. Έτσι διαμορφώνεται κουλτούρα συνεργασίας και κατάλληλο κλίμα αποδοχής, που προάγει όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών τη σχολικής κοινότητας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.