Αιτήσεις δηλώσεις για ενισχυτική διδασκαλία 2018-2019

Σας γνωστοποιούμε την με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση,για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Επισυνάπτουμε και υπόδειγμα Αίτησης -Δήλωσης μαθημάτων. Η υποβολή των δηλώσεων ορίζεται  έως την  Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 .

Η Διευθύντρια του σχολείου

Στέλλα Μπαλαντέ

ΕΞΕ – 178096 – 2018 – Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης `Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ θμια εκπαίδευση- σχολικό έτος 2018-2019

 _Υπόδειγμα Αίτησης-δήλωσης μαθημάτων 2018-2019