Ανακοίνωση Ανάθεσης Διδακτικής Επίσκεψης 2ου Γυμνασίου Θήβας

Στα πλαίσια πραγματοποίησης διδακτικής επίσκεψης του σχολείου μας στο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης στις 3 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ο Διευθυντής του σχολείου με τα μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών  αφού παρέλαβαν τρεις κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία A. ORION TRAVEL,Β. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL και Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL αποφάσισαν να αναθέσουν τη διεξαγωγή της οργανωμένης διδακτικής  επίσκεψης στο τουριστικό – ταξιδιωτικό γραφείο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350?) ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κρίνοντάς την ως την πιο συμφέρουσα.