Σύντομος οδηγός σύνδεσης στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης webex για μαθητές/τριες

Αρχίζει από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου του 2020 η σύγχρονη τηλεκπαίδευση . Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Οδηγό Μαθητή με οδηγίες για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη σύνδεση στην πλατφόρμα WEBEX.

https://www.aeaa.gr/UserFiles/files/odigies%20foitites.pdf