Ολοκλήρωση του Etwinning “Environmental Protectors at Work” για το Σχολικό έτος 23-24

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι εκπαιδευτικοί κα Χρήστου Θεοφανώ,κα Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα,κα Καραγκιζοπουλου Πηνελόπη και κα Κατσιμίχα Βασιλική πραγματοποίησαν project ETwinning με τίτλο “Environmental protectors at work”!

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας-εργαλεία web 2.0 με στόχο την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων ,την ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και της κλιματικής αλλαγής!

Οι χώρες που συνεργάστηκαν ήταν η Ελλάδα,η Τουρκία και η Ρουμανία ενώ συνολικά συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και 120 μαθητές!

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω αρχείο και να δείτε το video: