ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τετάρτη

2 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΑΡΧΑΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Πέμπτη

3 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

 

 

ΚΠΑ

Παρασκευή

4 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΑΡΧΑΙΑ Μετάφρ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δευτέρα

7 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τρίτη

8 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τετάρτη

9 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ

Πέμπτη

10 Σεπτεμβρίου

08οο-10οο

 

10οο-12οο

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ Μετάφρ

ΦΥΣΙΚΗ

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ Μετάφρ