Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα Παραδοσιακών Χορών υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου μας Πλατιά Μαριάννας. Στόχος του τμήματος είναι η καλλιέργεια της αγάπης προς τη λαϊκή μας παράδοση και τον πολιτισμό και να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από την κίνηση και τον ρυθμό. Τα παιδιά μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, όπως Ζωναράδικος, Δηπάτ, Γεωργίτσα, Μενούσης, Καγκέλι κ.α..