Οι 10 μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου

Οι μαθητές του τμήματος Α3 στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας δημιούργησαν την ακόλουθη εξαιρετική εργασία στο Power Point. Ακολουθήστε το link για να την προβάλλετε.

Οι 10 μεγαλύτερες λίμνες του κοσμου