ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ

Η φύση είναι το σπίτι μας και η οικολογική συνείδηση είναι δείγμα του πολιτισμού ενός λαού. Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου και της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση οικολογικής συνείδησης και η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου αυτές να γίνουν στάσεις ζωής των μαθητών μας. Στα πλαίσια λοιπόν του περιπάτου μας στο Μοσχοπόδι επιδοθήκαμε στη συλλογή των απορριμμάτων στο χώρο του θεάτρου και γύρω από αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Η όψη του χώρου κυριολεκτικά άλλαξε. Τέτοιοι χώροι , που προσφέρουν ανάσες ξεκούρασης για τους κατοίκους αυτής της πόλης, που φιλοξενούν πολιστικά δρώμενα και επισκέπτες είναι θλιβερό να “πνίγονται” στο σκουπίδι. Υποχρέωσή μας είναι και να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αισθητική αγωγή και την υπευθυνότητα. Είναι άλλωστε, μακροπρόθεσμα, θέμα αυτοσυντήρησης και ποιότητας ζωής.