Ενημέρωση για μαθητές/τριες ευπαθών ομάδων

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 111525/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας όπως μας ενημερώσουν έως αύριο Τρίτη 21/9/2021, 10π.μ σχετικά με υπαγωγή των παιδιών τους στις ακόλουθες κατηγορίες :

Α. μαθητές/τριες άνω των 12 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (προς έγκριση από επιτροπή)

Β. μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα( (προς έγκριση από επιτροπή).

Τηλ. επικοινωνίας 2262027024