Εργασίες που υλοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εtwinning ” To know you my friend is to respect you” (σχολικό έτος 2020-2021)