Εργασία των μαθητών για τον ρατσισμό

Ακολουθήστε την υπερσύνδεση για να παρακολουθήσετε μία όμορφη εργασία μαθητριών της τρίτης τάξης του γυμνασίου μας, σχετικά με το ρατσισμό.

Βίντεο για το ρατσισμό