Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Αναρτάται η υπ΄αριθμ :50209/ΓΔ4/5-5-21 Εγκύκλιος του Υπουργείου παιδείας σχετικά με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από τον κορωνοϊό COVID-19, σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενόψει της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.