ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς,

Στις 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 μμ θα ξεκινήσει στο σχολείο μας η λειτουργία Σχολής Γονέων. Οι συναντήσεις θα είναι 8-10 συνολικά και θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα. Η Σχολή Γονέων οργανώνεται σε συνεργασία με το παράρτημα του Ο.ΚΑ.ΝΑ στη Θήβα. Η υποβολή των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο χώρο του σχολείου.