Εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης

Στην προσπάθεια επαφής των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό, το σχολείο μας διοργανώνει στις 20 Μαρτίου 2014 εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης (Ιερός Βράχος Ακρόπολης, Θέατρο Διονύσου, περιήγηση στην αρχαία Αγορά).