Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης

Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση σας
Το πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας , και οι οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της πλατφόρμας WEBEX:

Παρακαλούνται οι γονείς να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της ιστοσελίδας  του σχολείου και τα emails  τους για την καλύτερη ενημέρωσή τους.

Η Διευθύντρια

Στέλλα Μπαλαντέ