Ενημέρωση για τη διατήρηση των σχολικών βιβλίων Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, ενημερώνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν κατά το
σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Συνημμένο : σχετική εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ:

Η Διευθύντρια

Μπαλαντέ Στέλλα