ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας στο ?Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ο Διευθυντής του σχολείου με τα μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών  αφού παρέλαβαν τρεις κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία A. Τουριστικές Επιχειρήσεις Χρήστος Κ. Μεϊδάνης, Β. Τουριστικές & Ταξιδιωτικές Επιχειρήσεις «Ο ΚΥΖΙΚΟΣ» Ε.Π.Ε και Γ.TSOTRAS TRAVEL αποφάσισαν να αναθέσουν τη διεξαγωγή  της οργανωμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο τουριστικό- ταξιδιωτικό γραφείο TSOTRAS TRAVEL, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (245?)  ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κρίνοντάς την ως την πιο συμφέρουσα.