ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ” ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL ”

Στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας στο ECOΚΤΗΜΑ στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ο Διευθυντής του σχολείου αφού παρέλαβε τρεις κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία A. ORION TRAVEL, Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL και Γ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς ,που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 3 τουριστικά ταξιδιωτικά γραφεία, και μονόγραψε κάθε σελίδα των πρσφορών.

Απέρριψε τις προσφορές των ORION TRAVEL και ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRAVEL, καθώς δεν ήταν συμφέρουσες και αποφάσισε ομόφωνα με τα μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών να αναθέσει τη διεξαγωγή οργανωμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο τουριστικό- ταξιδιωτικό γραφείο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ  ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.