Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα webex για μαθητές

1.ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η LAPTOP ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Όταν έρθει η ώρα για μάθημα και πατήσουμε το σύνδεσμο για να μπούμε στην τάξη επιλέγουμε Join from your browser Στην επόμενη οθόνη εισάγουμε το ονοματεπώνυμό μας και τον Α.Μ.(αριθμός Μητρώου) Read more