Δυνατότητα και προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020 υπ. απόφαση (Υφ/γου Kας Σ. Ζαχαράκη) σχετική – εγκυκλίο για την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα τηςαπαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), διευκρινίζονται ταακόλουθα:1oν) Το Read more