Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»

Σας γνωστοποιούμε την με αρ. πρωτ. 157306/Δ2/08-10-2019 ,Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020».Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση,για το σχολικό έτος 2019-2020η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα Read more