Πείραμα του Ερατοσθένη 2019

ΕΠΑΙΝΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ Ο Ερατοσθένης έζησε τον 3ο  π.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την εποχή της   Μακεδονικής δυναστείας των Πτολεµαίων, που είναι γνωστή ως Ελληνιστική Εποχή.   ∆ιατέλεσε διευθυντής της φηµισµένης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και άφησε πλούσιο Read more