Αιτήσεις δηλώσεις για ενισχυτική διδασκαλία 2018-2019

Σας γνωστοποιούμε την με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση,για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Read more