ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ

Η φύση είναι το σπίτι μας και η οικολογική συνείδηση είναι δείγμα του πολιτισμού ενός λαού. Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου και της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση οικολογικής συνείδησης και η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου Read more