ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2oυ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 6979823541 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946085473 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΓΩΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 6988033912 ΤΑΜΙΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6972923295 ΜΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6945552824 ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2262027715 ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6985710425

Σχολή Γονέων στη Θήβα

Σχολή Γονέων στη Θήβα «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα» Θετική ανατροφή για ευτυχισμένα παιδιά Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της σχολικής βίας Αναγνώριση δυνατοτήτων, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και επαγγελματικός προσανατολισμός Απευθύνεται σε γονείς παιδιών Read more