Μετάβαση

Το σχολείο μας υλοποιεί το Πρόγραμμα Μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, φιλοξενώντας μαθητές της Στ’ Δημοτικού από το 1ο, 3ο, 7ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Θηβών. Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ομαλή μετάβαση των παιδιών από Read more