2η ροή μαθησιακής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών στη Φιλανδία

Η 2η ομάδα Erasmus+ του 2ου Γυμνασίου (7 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και 2 εκπαιδευτικοί) υλοποίησε από το χρονικό διάστημα 02/03/2024 έως και 9/3/24 , διαπιστευμένο σχεδίο στην Φιλανδία ➡️(2η ροή μαθησιακής κινητικότητας μαθητών & εκπαιδευτικών).

Οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν με συνομιλήκους τους από Φιλανδία 🇫🇮 και Γερμανία 🇩🇪

Μαθητές και εκπαιδευτικοί υλοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο φινλανδικό σχολείο με σκοπό:

– να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας και της μάθησης

-να υποστηρίξουν την ανταλλαγή και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και στην ανάπτυξη του σχολείου

-να συμβάλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης

-να εμπλακούν σε δράσεις γύρω από το ζήτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,που αποτελεί και τη βασική θεματική του σχεδίου

-να μάθουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , τα όργανα , τις αρμοδιότητες των βουλευτών με σκοπό να αναπτύξουν ευρωπαϊκή δημοκρατική συνείδηση

🇫🇮
🇬🇷
🇩🇪

Κωδικός Προγράμματος:

2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694

🇬🇷🇪🇺 Τα προγράμματα Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης.