Έναρξη υλοποίησης Διαπιστευμένου Σχεδίου για το Σχολικό έτος 23-24 στην Φινλανδία

Υλοποιήθηκε από την ομάδα Erasmus + του 2ου Γυμνάσιου(7 μαθητές της Β’ Γυμνασίου και 2 εκπαιδευτικοί) από τις 10/2/2024 έως τις 17/2/2024 κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Διαπιστευμένου σχεδίου ,στην πόλη Himanka της Φιλανδίας και το σχολείο Raumankari (1η ροή μαθησιακής κινητικότητας).

Μαθητές και εκπαιδευτικοί υλοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο φινλανδικό σχολείο με σκοπό:

✅να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας και της μάθησης

✅να υποστηρίξουν την ανταλλαγή και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και στην ανάπτυξη του σχολείου

✅να συμβάλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης

✅να εμπλακούν σε δράσεις γύρω από το ζήτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,που αποτελεί και τη βασική θεματική του σχεδίου

🇫🇮
🇬🇷

Κωδικός Προγράμματος:

2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694

🇬🇷🇪🇺 Τα προγράμματα Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό μπορείτε να κάνετε κλικ στα ακόλουθα links:

https://www.facebook.com/share/p/AkLbuG2pofEvehJ1/

https://www.facebook.com/share/v/QZvG5bzY7P8LyZPX/

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=890133546231043&id=100057032187146

https://www.facebook.com/share/p/tun9aaLH1qQ2ZPbe/

https://www.facebook.com/share/p/nZnnJVG85ZUFkf5B/

https://www.facebook.com/share/p/kekMumHE1YMC2kEq/?mibextid=qi2Omg

https://www.facebook.com/share/p/2ZZfw27sdoLV8kG8/