Υποδοχή εταίρων από το Φινλανδικό Σχολείο Raumankari της πόλης Himanka , στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+/Βασική Δράση 1(ΚΑ1),Διαπιστευμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας με κωδικό: 2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694

Στις 19/3/2024, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+/Βασική Δράση 1(ΚΑ1),Διαπιστευμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας με κωδικό: 2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694, που έχει αναλάβει το σχολείο μας, υποδεχθήκαμε τους εταίρους μας από τη φιλανδικό σχολείο Raumankari της πόλης Himanka!

Το διεθνές άνοιγμα του σχολείου μας και η κινητοποίηση για υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του. Η επιτόπια παρακολούθηση εργασιών από τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και μαθητές, αποτελεί άλλη μια έκφραση της ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου μας κάνοντας την εκπαιδευτική μας κοινότητα πιο πλούσια σε γνώσεις και συναισθήματα. Επίσης είναι διαρκής η προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διδακτικών πρακτικών αλλά και των διαδικασιών που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία του.

✅ Κωδικός προγράμματος: 2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694

📍 Τα προγράμματα κινητικότητας επιχορηγούνται από την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+

#ΣυνεχίζουμεErasmus

2ο Ημερήσιο Πινδάρειο Γυμνάσιο Θήβας#IKY

#Groupmobilityofschoolpupils#Thiva#Greece#Finland

#Erasmus

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες φωτογραφίες από την υποδοχή των Φινλανδών όπου δεν έλειπαν οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια από τη Χορωδία μας .Επίσης, υλοποιήθηκαν δράσεις αστρονομίας και Τεχνολογίας στο εργαστήριο Πληροφορικής και δραστηριότητες ενημέρωσης -κουΐζ στη βιβλιοθήκη για την επίσκεψη στη Ακρόπολη! Παράλληλα, παρατίθενται και ορισμένες φωτογραφίες από τις επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Θήβας και την Ακρόπολη ,τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και την απονομή πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες του προγράμματος!