Σχολική διαθεματική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών για το σχολικό έτος 2022-2023 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: https://fb.watch/kMpOhuK8IJ/