Συνέχεια για το Διαπιστευμένο Σχέδιο του 2ου Γυμνασίου, με κωδικό αριθμό: 2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694 , με τη μετάβαση εκπαιδευτικών στο φορέα Europass Teacher Academy στη Νίκαια της Γαλλίας

Συνέχεια για το Διαπιστευμένο Σχέδιο του 2ου Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2023-2024, με τη μετάβαση των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας κυρίας Χρήστου- Διευθύντριας (ΠΕ02),κυρίας Βλαχογιάννη – Υποδιευθύντριας (ΠΕ02) και κυρίας Κατσιμίχα (ΠΕ02) στη Νίκαια της Γαλλίας για το διάστημα 30/036/2024-07/07/2024, στα πλαίσια του προγράμματος που υλοποιείται από το σχολείο με κωδικό αριθμό: 2023-1-EL01-KA121-SCH-000133694

✅ Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα (Courses and Training) στον φορέα Europass Teacher Academy και η επιμόρφωση εστιάστηκε στη θεματική “Designing Inclusive Learning Environments to Support all Students”👉

📍 Τα προγράμματα κινητικότητας επιχορηγούνται από την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+

#ΣυνεχίζουμεErasmus

2ο Ημερήσιο Πινδάρειο Γυμνάσιο Θήβας #IKY

#Courses_and_training#Mobility

#Nice#Thiva#Greece#France

#Erasmus_plus

#Erasmus_plus_Accreditation_2021_2027