Συμμετοχή του σχολείου μας στην πρωτοβουλία «Γλώσσες στο σχολείο μου» μέρος των δραστηριοτήτων 2023 για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Το 2ο Γυμνάσιο συμμετείχε στην πρωτοβουλία «Γλώσσες στο σχολείο μου».

Πρόκειται για μέρος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών.

Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση για το διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο και την καλλιέργεια σεβασμού για κάθε γλώσσα και τους ομιλητές της, οι μαθητές μας δημιούργησαν μία αφίσα με τη χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζοντας έτσι τις γλώσσες που εμπλουτίζουν τις τάξεις, τα σχολεία, τις κοινότητές μας!

European Day of Languagess-26th September 2023