Πολιτιστικά προγράμματα 23-24

Παρουσίαση των τμημάτων Β1-Β2-Πολιτιστικό Θήβα-Πύλος: Μυκηναϊκή περίοδος.

https://www.canva.com/design/DAGFlNfYWeo/Kg0j9CF1M5yN3ad7XTjocQ/view?utm_content=DAGFlNfYWeo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Πολιτιστικό πρόγραμμα Γ2 σχ.έτος 23-24

Από την Βυζαντινή Θήβα στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη

https://drive.google.com/file/d/14pPERus2v5DASImk7ENla-UP12tkgCpD/view?usp=drive_link

Πολιτιστικό Γ1

https://docs.google.com/presentation/d/1RMdi4kvPN-RLai1UiqEHZjIeX1-8bsyc/edit?usp=drive_link&ouid=112324481005111841411&rtpof=true&sd=true