Παρακολούθηση ιδιαίτερα ενδιαφέροντος επιμορφωτικού σεμιναρίου για το κακοποιημένο- παραμελημένο παιδί και τον ρόλο του εκπαιδευτικού

Παρακολούθηση ιδιαίτερα ενδιαφέροντος επιμορφωτικού σεμιναρίου για το κακοποιημενο- παραμελημένο παιδί και τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Ευχαριστούμε την ψυχολόγο κ Στάμου Έλλη για την επιμόρφωση και την διαφωτιστική παρουσίαση του θέματος!