Ολοκλήρωση Διαπιστευμένου Σχεδίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Ολοκλήρωση του Διαπιστευμένου Σχεδίου του 2ου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 με τη μετάβαση εκπαιδευτικών στη Φλωρεντία της Ιταλίας  για το διάστημα 30/07/2023-06/08/2023, στα πλαίσια του  προγράμματος που υλοποιείται από το σχολείο με κωδικό αριθμό:         2022-1-EL01-KA121-SCH-000058649

 -Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα (Courses and Training) στον φορέα Europass Teacher Academy και η επιμόρφωση εστίασε στη θεματική “Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” 

 -Τα προγράμματα κινητικότητας επιχορηγούνται από την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+